ICONOGRAFIE ȘI STIL LA CATEDRALA NAȚIONALĂ. TRADIȚIE ȘI CONTINUITATE

             Caracterul mărturiei de credință pe care îl poartă icoana, este strâns legat de caracterul păstrării conștiinței perpetuării prezenței lui Dumnezeu în viața creștină. Aceste două importante caractere ale icoanei iau forma unui deplin testament vizual consemnat pe pereții Catedralei Naționale, menit să ducă mai departe învățătura bisericii ortodoxe și urmașilor creștini din urma noastră.

             Iconografia Catedralei Naționale este bazată pe valorificarea surselor de inspirație atât din arta bizantină, cât și din arta românească medievală. Mozaicurile care îmbracă interiorul Catedralei Naționale urmăresc să redea în mod vizibil caracterul autohton românesc în arta bisericească prin concepția iconografică, prin maniera stilistică și prin repertoriul ornamental folosit; acest caracter poate fi exprimat pe deplin numai prin asumarea reală a iconografiei noastre de tradiție bizantină.